Каталог
Кошница

Поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“ (COOKIES)


Какви Ваши лични данни обработваме?
Всички ползватели на страницата ни за електронна търговия www.myrenova.bg(Ренова България) , които желаят да се регистрират, предоставят избран от тях e-mail адрес, съчетан със следните категории лични данни:

Име и фамилия;
Телефонен номер;
Адрес за доставка;

Как се сдобиваме с Вашите лични данни и защо ги обработваме?
Субектите на лични данни директно ни предоставят своите лични данни. Ние не получаваме лични данни от трети страни, не купуваме и никога не бихме „продали“ Вашите лични данни на трети страни.
Обработването на лични данни от Ренова България е винаги законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин – Вие имате право да знаете легитимните ни цели за обработване.


Освен при регистрация, бихме могли да се сдобием с Вашите лични данни и в следните случаи:
– При поръчка на наши продукти без регистрация (поръчка като гост);
– При посещение на нашия електронен магазин – чрез употребата на бисквитки (виж по-долу за допълнителна информация);
– При отxравяне на запитване/обратна връзка чрез контактната ни форма, поместена на електронния ни магазин или чрез изпращане на съобщение до нас посредством други упоменати контакти;
Ренова България обработва Вашите лични данни (чрез съхраняване, достъпване и преглед) за целите на:
– Сключване на договор за продажба от разстояние;
– Администриране на Вашите поръчки;
– Доставка на Вашите поръчки;
– Администриране и поддръжка на създадения от Вас профил (регистрация);
– Персонализиране на използването на сайта;
– Статистически цели и маркетинг (осведомяването Ви за нови/подходящи за Вас продукти), обосновани на нашия легитимен интерес.


В случай, че не сте дали предварително изричното си съгласие да получавате маркетингови съобщения, можете по всяко време да възразите срещу този тип обработване на личните
Ви данни и ние ще се съобразим с искането Ви. Моля, имайте предвид, че използването на личните Ви данни за маркетингови съобщения е законосъобразно, по смисъла на Общия регламент
за защита на личните данни, тъй като се
основава на нашия законен интерес. Въпреки това, при възражение от Ваша страна, ние мигновено ще преустановим изпращането на рекламни съобщения спрямо Вас.

С кого споделяме Вашите лични данни?
Вътрешно, в рамките на организацията на Ренова България, личните Ви данни се достъпват от съвсем ограничен кръг служители, които ги използват само и единствено за
горепосочените цели и в изпълнение на служебните си задължения. Личните Ви данни се съхраняват на електронен носител, като сме въвели редица технически и организационни мерки за
защита на личните Ви данни: SSL сертификат (Secure Socket Layer е протокол, който осигурява криптиране на връзката между електронния ни магазин и браузъра (т.е. и Субектите на лични данни).
Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане), сложни пароли с честа промяна, периодична техническа поддръжка на електронния магазин, обучения по
защита на личните данни, спазване на установени добри практики и др.

Вашите лични данни могат да бъдат споделени със следните получатели:

Google Inc. – що се касае за онлайн идентификатори, но не и лични данни като имена, адрес, телефон (за статистически цели и индивидуализиране на съдържанието);
С куриерски компании (за целите на доставка на поръчаните от ползвателите стоки);
Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
Въшно дружество, предоставящо счетоводни услуги за ЕРенова България (за целите на обработване на издадените от нас фактури);
Договорните ни отношения с горепосочените дружества гарантират ограничаване на целите до посочените по-горе.
Обработващите лични данни са поели ангажимент за осигуряване на необходимото ниво на защита на личните данни, като спрямо тях също са в сила всички изисквания за законосъобразно обработване.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?
Ренова България обработва Вашите лични данни на основание: чл. 6, пар. 1, б. б) от Общия регламент за защита на личните данни, а именно:
обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на
субекта на данните преди сключването на договор. В ограничени случаи, обработването се основава на легитимния интерес на Ренова България
(напр. за маркетинг), освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните.


Колко време съхраняваме личните данни?
Ренова България съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в това
Уведомление за поверителност, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството.

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. В най-общия случай, личните данни,
които обработваме с цел администриране на регистрирания от Вас профил, се съхраняват за времето на съществуването на профила (до изтриването му от Ваша страна).
Моля, имайте предивд, че определни лични данни биха могли да продължат да се съхраняват от Ренова България и след изтриване на профила, напр. личните данни,
фигуриращи в издадени от Ренова България фактури. Законовият срок за съхранение на счетоводната документация имплицитно ни задължава да продължим да ги съхраняваме.
При извършване на поръчка Ренова България съхранява личните данни за период от 5 години (общата погасителна давност).

 

Какви права имате във връзка с Вашите лични данни и как да ги упражните?
Субектите на лични данни имат редица права, а именно:
– право на достъп /имате право да получите информация от нас за Вашите лични данни, които обработваме и др./;
– право на коригиране /имате право да искате от нас да поправим неточни лични данни, с които разполагаме и др./
– право да бъдете забравени /може да поискате от нас да изтрием всички Ваши лични данни, с които разполагаме, но следва да имате предвид, че съществуват редица обстоятелства,
при които искането Ви за изтриване съвсем законно няма да бъде уважено/;
– право да поискате ограничаване на обработването /в случай, че не желаете да ги изтрием, а временно да преустановим използването им за конкретни цели или за всичи цели/;
– право на преносимост /в определени случаи, бихте могли да поискате да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или данните
да бъдат директно „прехвърлени“ към друг администратор/;
– на данни право на възражение срещу директния маркетинг /Не е нужно да мотивирате подобно желание. То ще бъде уважено без излишно забавяне от наша страна/.
– Право на жалба до Комисията по защита на личните данни. Без да ограничаваме или засягаме правото Ви на жалба до регулаторния орган, призоваваме Ви в случай, че считате, че има някаква нередност, първо да се свържете с нас и Ви уверяваме, че сигналът/искането Ви ще бъдат взети под сериозно внимание.

Ако имате нужда от допълнително разясняване, или пък искате да упражните някое от своите права, моля свържете се с нас на: office@myrenova.bg

 

Каква е нашата Политика относно използването на „бисквитки“/”cookies”?

1.Какво представляват бисквитките?
Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от www.myrenova.bg и се съхраняват на Вашето устройство ( Компютър, телефон, таблет и др ) ,
така че сайтът да може да разпознае Вашето устройство. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки.

Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се
поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

2.За какво използва „бисквитките“ Myrenova.bg?
Тези файлове правят възможно познаването на устройството на потребителя и представянето на съдържанието му в съответния начин, адаптирано за предпочитанията на потребителя.
Бисквитките осигуряват на потребителя приятно изживяване по време на навигация в интернет и подпомагат Myrenova.bg, за да предлага подходящи за потребителите услуги,
като например – предпочитанията за онлайн конфиденциалност, в количката или съответно рекламиране. Също така, се използват и при подготовката на анонимни статистики,
които ни помагат да разберем как даден потребител предпочита
да използва нашите интернет страници, позволявайки ни да подобрим структурата и съдържанието им, изключвайки идентифицирането на личността на потребителя.

3.Какви „бисквитки“ използваме?
Използваме два вида бисквитки – на потребителска сесия и фиксирани. Последните са временни файлове, които остават в устройството на потребителя до края на
потребителската му сесия или до затваряне на приложението (уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на устройството на потребителя за периода,
параметриран от бисквитките или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя.

4.За какво ползва Myrenova.bg „бисквитки те“ .
Посещаването на този сайт може да създаде бисквитки със следните цели:
- Бисквитки за производителност на сайта;
- Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта;
- Биквитки за географско насочване;
- Бисквитки за регистрация;
- Бисквитки за рекламна дейност;
- Бисквитки на рекламодателите.

5.Съдържат ли „бисквитките“ лични данни?
Сами по себе си, бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често
не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки,
могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни са криптиранимпо начин,
който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.

6.Изтриване на „бисквитки“
По принцип дадено приложение за достъп до уеб-страниците позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране.
Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб
браузъра или потребителя да бъде информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до неговия терминал.
Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитки може да бъде намерена в настройките на
приложението (на уеб-браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции на уеб-страницата.

7. Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality cookies):
Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване с нашите Интернет страници. Използваме тези бисквитки например:
* за да запомним Вашите предпочитания, така че да не е нужно всеки път да вкарвате информация, която вече сте предоставили /например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги/;
* за да събираме информация за начина, по който нашите потребители използват услугите ни, така че да можем да подобрим нашия Сайт и нашите
Услуги и да извършваме пазарни проучвания (например: информация за популярни страници, навици на гледане,
брой на кликовете, брой на споделянията, харесвания за дадена статия, последни посетени страници, гласуването при коментарите).

8.Сигурност и конфиденциалност.
Бисквитките НЕ са вируси! Те използват формата на обикновен текст.
Не са съставени от части от кодове, така че не могат да бъдат изпълнени и нито да се изпълняват самостоятелно. Следователно, не могат да бъдат дублирани или копирани в други мрежи, за да стартират или да се копират наново. Тъй като не могат да изпълнят тези функции, не могат да бъдат считани за вируси.
Бисквитките могат все пак да бъдат използвани за отрицателни цели. Тъй като съхраняват информация за предпочитанията, също и за историята на сърфирането на потребителя, както на определен сайт, така и на повечето други сайтове, бисквитките могат да бъдат използвани като форма на Spyware (шпионски софтуер). Много анти-шпионски софтуери не са наясно с този факт и постоянно маркират бисквитките да бъдат премахнати по време на процедурите за отстраняване / сканиране / анти-вирус / анти-шпионски софтуер.
Обикновено браузърите имат вградени настройки за неприкосновеност на личните данни, които осигуряват различни нива на приемане на бисквитките, периода на валидност и автоматичното изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт.


Други аспекти на сигурност, свързани с бисквитките:
Тъй като защитата на личните данни е изключително важна и представлява правото на всеки потребител на интернет, се препоръчва да се познават евентуалните проблеми, които бисквитките могат да създадат. Чрез тях се изпраща постоянно и двупосочно информация между браузъра и уебсайта, а в случай, че хакер или друго неупълномощено лице се намеси по време на изпращане на данните, тогава информацията, съдържаща бисквитки, може да бъде прихваната.
В редки случаи това може да се случи, ако браузърът се свърже със сървъра, използвайки некриптирана мрежа (напр.: безжична незащитена с парола мрежа).
Друг вид атаки, базирани на бисквитки изискват грешни настройки на бисквитките в сървъра. Ако даден уебсайт не изисква от браузъра да използва само криптирани канали, хакерите могат да използват тази уязвимост, за да измамят браузърите при изпращането на информация чрез незащитените канали. Хакерите използват след това информацията с цел неоторизиран достъп до дадени уебсайтове. Много е важно да бъдете внимателни при избора на най-подходящата защита на личните данни.

Съвети за сигурно и отговорно сърфиране, базирано на бисквитки.
Благодарение на гъвкавостта им и на факта, че повечето от най-посещаваните и най-големите сайтове използват бисквитки, последните са почти неизбежни. Дезактивирането на бисквитките няма да позволи достъпа на потребителя до най-срещаните и използвани сайтове, измежду които Youtube, Gmail, Yahoo и други.
Ето и няколко съвета, които могат да осигурят сърфирането без грижи, но с помощта на бисквитките.
- Персонализирай настройките на браузъра си относно бисквитките, за да създадеш подходящо ниво на защита от употребата на бисквитки.
- Ако не те притеснява употребата на бисквитки и си единствения човек, който използва компютъра, можеш да настроиш по-дълги термини за изтичане на съхраняването на историята на сърфиране и на достъпа до личните данни.
- Ако споделяш достъпа до компютъра си с някого, можеш да сметнеш настройките на браузъра за изтриване на личните данни за сърфиране всеки път, когато затворите браузъра. Това е вариантът за достъп до сайтовете, които разпространяват бисквитки и за изтриване на всякакъв вид информация при посещение при затварянето на сесията на сърфиране.
- Инсталирай и поддържай постоянно приложения за анти-шпионски софтуер.
Много от приложенията за откриване и предотвратяване на шпионски софтуер включват откриването на атаките в сайтовете. По този начин се предотвратява браузъра от достъпа на сайтовете, които биха могли да експлоатират уязвимостта на браузъра или да изтеглят зловреден софтуер.
Подсигури се, че браузърът ти е винаги актуализиран.
Много от атаките, базирани на бисквитки, се реализират при експлоатиране на слабите точки на старите и неактуализирани версии на браузърите.
Бисквитките са навсякъде и не могат да бъдат избегнати, ако искаш да се радваш на достъпа до най-добрите и най-големите уебсайтове – местни и на международно ниво. С ясно разбиране на начина им на опериране и на предимствата, които носят, можеш да вземеш необходимите мерки за сигурност така, че да сърфираш с уверение в интернет.
Дезактивирането или отказът от получаване на бисквитки може да направи някои сайтове неупотребяеми или трудни за посещение и употреба. Също така, отказът от приемането на бисквитки не означава, че вече няма да получаваш/виждаш онлайн реклами.

Възможно е настройването на браузъра така, че тези бисквитки да не бъдат вече приемани или можеш да настроиш браузъра да приема бисквитки само от определени сайтове. Но, например, ако не си регистриран за използване на бисквитки, няма да можеш да оставишш коментари.
Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на твоя браузър. За да откриеш тези настройки, може да използваш също така и линковете по-долу или да използваш опцията „помощ“ на браузъра си за повече детайли.

Контрол или забраняване на бисквитките от настройките на браузъра с няколко стъпки:
Почти всеки браузър може да позволи или да забрани използването на „бисквитки“ чрез настройка. По-долу сме дали информация за някои от най широко използваните браузъри.

Microsoft Internet Explorer
Tools > Internet Options > Privacy Tab
Използвайте плъзгача, за да зададете опциите, или използвайте допълнителните опции (Advanced)

Mozilla
Tools > Cookie Manager ИЛИ
Edit > Preferences > Privacy & Security
Задайте опции в точка Cookies
Cookie Sites позволява настройки по домейни: Block/Session/Allow
Stored Cookies отваря прозорец за управление на „бисквитки“, в който се показват подробности за съхранените бисквитки, като има възможност да се изтриват или блокират

Operа
Opera > Settings > Preferencess ИЛИ Ctrl+F12
Advanced > Cookies
Accept cookies - използването на бисквитки позволено. Стойността е зададена по подразбиране.
Accept only cookies from the site I visit - позволяване използването на бисквитки само от сайта, който сте посетили.
Never accept cookies - забранено използването на бисквитки.
Delete new cookies when exiting Opera - изтриване на новите бисквитки след затварянето на браузъра. Ако сте посетили даден нов сайт, който запазва информация в бисквитките, след затварянето на браузъра, новосъздадените бисквитки автоматично се трият. Ask me before accepting cookies - браузърът пита потребителя, дали иска да/не използва бисквитки при нужда.
Manage Cookies - организиране на бисквитките.

Google Chrome
Опции > Разширени настройки
Поверителност > Настройки на съдържанието > "Бисквитки"
Да се разреши задаването на локални данни (препоръчително) - стойността е зададена по подразбиране.
Разрешаване на задаването на локалните данни само за текущата сесия.
Задаването на данни от сайтове да се блокира изцяло.
Да се блокира задаването на „бисквитки“ на трети страни - да/не
„Бисквитките“ и другите данни за сайтове и приставки да се изчистват, когато затварям браузъра си - да/неCookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari